idr-220
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Návštěva Národní knihovny Francie
Authors: Žižková, Štěpánka
Year: 2008
Language: cze
Abstract: V rámci návštěvy BNF byly projednávány přístupy k digitalizaci historického dědictví, řešení budování a provozu bezpečného národního digitálního úložiště, otázka metadat, identifikátorů apod.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; digitální úložiště; elektronické informační zdroje; historické dědictví; identifikátor; kulturní dědictví; metadata; Národní knihovna; projekty
English keyword(s): cultural tradition; digital libraries; Digital repository; digitization of information resources; electronic sources; Historical heritage; Indentifier; Metadata; National library; projects
Conference/Event: Paříž (FR), 2008-01-28 / 2008-01-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-27, last modified 2023-08-11


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]