idr-222
Title: Caslin 2007
Authors: Ševčíková, Barbora
Year: 2007
Language: cze
Keyword(s): informační technologie; konference; mezinárodní konference; projekty; software s otevřeným zdrojovým kódem; strategie; vědecká komunikace; web 2.0; Česká a Slovenská knihovní informační síť
English keyword(s): computer technology; Conference; Czech and Slovak Library Information Network; international conference; Open-source software; projects; science communication; Strategies; Web 2.0
Conference/Event: CASLIN 2007, Stupava (SK), 2007-06-03 / 2007-06-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-27, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]