idr-223
Title: Europe´s cultural and scientific heritage in a digital world: Evropské kulturní a vědecké dědictví v digitálním světě
Authors: Večeřová, Petra
Year: 2007
Language: cze
Keyword(s): autorské právo; digitalizace informačních zdrojů; elektronické informační zdroje; konference; kulturní dědictví; mezinárodní konference; mezinárodní spolupráce; Repozitář; Web 2.0; webové portály
English keyword(s): Conference; copyright; cultural tradition; digitization of information resources; electronic sources; international conference; international cooperation; Repository; Web 2.0; Web portals
Conference/Event: Europe´s cultural and scientific heritage in a digital world, Berlin (DE), 2007-02-21 / 2007-02-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-31, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]