idr-235
Title: [originál] [překlad]
Účast na 6. schůzce pracovní skupiny ISO/TC 46/SC 9/WG 5 pro revizi normy ISO 3297: Information and Documentation – International Standard Serial Number (ISSN)
Authors: Jeřábková, Eva
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Účelem cesty byla aktivní účast na 6. jednání pracovní skupiny pro revizi standardu ISO 3297 Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN. Svolavatelem schůzky byla z pověření sekretariátu ISO paní Françoise Pellé, ředitelka Mezinárodního střediska ISSN. Jednání probíhalo v Mezinárodním středisku ISSN (CIEPS), 20, rue Bachaumont, Paris
Keyword(s): identifikátor; ISSN; mezinárodní spolupráce; normy; periodika
English keyword(s): Identifier; international cooperation; ISSN; periodicals; Standards
Conference/Event: 6th Meeting of Working Group ISO/TC 46/SC 9/WG 5 for revision of ISO 3297: Information and Documentation – International Standard Serial Number (ISSN), Paris (FR), 2006-03-13 / 2006-03-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > ISSN
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-03, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]