idr-236
Title: [originál] [překlad]
Německo UB-Dortmund 5.–6. 12. 2006
Authors: Sháněl, Jakub; Jansa, Václav
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Cílem cesty byla návštěva instalace optické sítě řešení FTTO společnosti Microsens v universitní knihovně university Dortmund a nové budovy Spar Kasse v Hamu a konzultace řešení na místě s odpovědnými pracovníky.
Keyword(s): IT infrastruktura; knihovny; Národní technická knihovna; optické sítě; počítačové sítě; výstavba NTK
English keyword(s): computer networks; IT infrastructure; libraries; National technical library; NTK construction; optical networks
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > NTK building
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-03, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]