idr-241
Title: [originál] [překlad]
Zpráva ze služební cesty na konferenci ECDL 2006
Authors: Skolková, Linda
Year: 2006
Language: cze
Keyword(s): digitální knihovny; elektronické informační zdroje; elektronické zdroje; metadata; repozitáře; sémantický web; tezaury; vyhledávání informací
English keyword(s): descriptor information retrieval languages; digital libraries; Electronic sources; electronic sources; Information retrieval; information retrieval; metadata; Metadata; Repositories; semantic web
Conference/Event: 10th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries , Alicante (ES), 2006-09-17 / 2006-09-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-03, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]