idr-244
Název: [originál] [překlad]
Zpráva z pracovní cesty 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference
Autoři: Novotná, Hana
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: IFLA ILDS se koná každé dva roky a jejím cílem je prezentace nových poznatků a výměna zkušeností z oblasti meziknihovních a mezinárodních meziknihovních služeb. Devátá konference – Making Library Collections Accessible Localy and Worldwide se konala v estonském hlavním městě Tallinnu a zúčastnilo se jí celkem 157 delegátů z 29 zemí. Za Českou republiku se konference zúčastnila ještě Jindřiška Pospíšilová z Národní knihovny a Michaela Vrbecká z Knihovny Akademie věd. Pořádající institucí byla Eesti Rahvusraamatukogu – Estonská národní knihovna a veškerá jednání probíhala v konferenčním sále této knihovny v centru Tallinnu. Hlavním tématem bylo zpřístupňování knihovních fondů všem uživatelům, jak v rámci jednoho státu, tak i celosvětově.
Klíčová slova: dodávání dokumentů; elektronické dodávání dokumentů; elektronické zdroje; knihovní služby; meziknihovní výpůjční služby; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; uživatelé
Anglická klíčová slova: document delivery services; Document Supply; Electronic sources; interlibrary circulation services; international interlibrary circulation services; Library services; Users
Konference/Akce: 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference, Tallinn (EE), 2005-09-20 / 2005-09-23
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-02-07, naposledy upraven 2023-04-06.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]