idr-244
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z pracovní cesty 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference
Authors: Novotná, Hana
Year: 2005
Language: cze
Abstract: IFLA ILDS se koná každé dva roky a jejím cílem je prezentace nových poznatků a výměna zkušeností z oblasti meziknihovních a mezinárodních meziknihovních služeb. Devátá konference – Making Library Collections Accessible Localy and Worldwide se konala v estonském hlavním městě Tallinnu a zúčastnilo se jí celkem 157 delegátů z 29 zemí. Za Českou republiku se konference zúčastnila ještě Jindřiška Pospíšilová z Národní knihovny a Michaela Vrbecká z Knihovny Akademie věd. Pořádající institucí byla Eesti Rahvusraamatukogu – Estonská národní knihovna a veškerá jednání probíhala v konferenčním sále této knihovny v centru Tallinnu. Hlavním tématem bylo zpřístupňování knihovních fondů všem uživatelům, jak v rámci jednoho státu, tak i celosvětově.
Keyword(s): dodávání dokumentů; elektronické dodávání dokumentů; elektronické zdroje; knihovní služby; meziknihovní výpůjční služby; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; uživatelé
English keyword(s): document delivery services; Document Supply; Electronic sources; interlibrary circulation services; international interlibrary circulation services; Library services; Users
Conference/Event: 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference, Tallinn (EE), 2005-09-20 / 2005-09-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-07, last modified 2023-03-20


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]