idr-245
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva z konference „Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? satelitního meetingu světového kongresu IFLA
Authors: Římanová, Radka
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Cílem cesty bylo zjistit finské i světové zkušenosti se zpřístupňováním fondů hybridních knihoven prostřednictvím internetu, tedy knihoven, které zpřístupňují svým uživatelům tradiční tištěné zdroje i elektronické zdroje. Tato problematika se odráží v budování sofistikovaných rozhraní elektronických knihovních katalogů a v budování internetových portálů. Právě budování portálů pro zpřístupnění všech typů zdrojů je jednou z nových aktivit, kterými se zabývají knihovny v ČR. Konference potvrdila, že situace v této oblasti je v ČR zcela v souladu se současnými trendy. Rozdíly, které byly zaznamenány, vyplývají jednak z celkově příznivější ekonomické situace Finska, ale i z jiného způsobu financování nákupů informačních zdrojů.
Keyword(s): dodávání dokumentů; elektronické dokumenty; elektronické zdroje; hybridní knihovna; IFLA; knihovny; výpůjční služby
English keyword(s): circulation services; Document Supply; Electronic sources; electronic sources; Hybrid library; IFLA; libraries
Conference/Event: Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos?, Järvenpää (FI), 2005-08-11 / 2005-08-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-07, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]