idr-250
Název: [originál] [překlad]
Modulární systém dodávání dokumentů
Autoři: Šmilauer, Bohdan; Vetešník, Pavel
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: Článek projednává o modulárním Document Delivery systému vyvíjeném v STK. Vývoj byl podpořen projekty LI200028 (VPK) a LI01018 (portál STM). Tento systém staví na zkušenostech získaných vývojem a provozem Virtuální polytechnické knihovny. Je implementován v jazyce Java, z důvodů snadné přenositelnosti. Systém neobsahuje katalog dokumentů, požadovaný dokument musí být vyhledán mimo tento systém a je možné předat metadata o vyhledaném dokumentu a jeho umístění v OpenURL adrese při zadání objednávky. Účastnící sytému musí být registrování a mají v systému svůj finanční účet. Objednávku na digitalizaci dokumentu a zprostředkování výtisku kopie si zadává účastník systému samoobslužně web browserem. Objednávka je uložena v databázi čekajících objednávek, a periodicky dotazována digitalizačními místy. Pro toto je digitalizační pracoviště vybaveno zvláštním komunikačním a digitalizačním programem. Digitalizační pracoviště dokument zdigitalizuje a uloží do souboru .pdf a předá zpět do databáze. Tento soubor .pdf je určený pouze k tisku a je chráněn proti změně. Uživatel si ho stáhne ze své www stránky chráněné heslem a vytiskne na své lokální tiskárně. Současně s těmito procesy probíhá účtování ceny zakázky, která je odečtena z konta uživatele a přičtena na konto knihovny, která pořídila kopii dokumentu. Systém se nazývá modulární, protože umožňuje komunikaci s jiným instalacemi téhož systému a tak předávat objednávky do jiných knihoven vybavených tímto systémem (obdoba požadavku MVS). Objednávky a data se předávají pomocí standardizovaných XML souborů. Cílem je dosáhnout kompatibility i mezi heterogenními systémy DDS.
Klíčová slova: dodávání dokumentů; elektronické dodávání dokumentů; elektronické dokumenty; elektronické zdroje; knihovnický software; software; Státní technická knihovna; Virtuální polytechnická knihovna
Anglická klíčová slova: automated library systems; document delivery services; Document Supply; Electronic sources; electronic sources; Software; State technical library; Virtual Polytechnic Library
Konference/Akce: INFORUM 2004, 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha (CZ), 2004-05-25 / 2005-05-27
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Virtuální polytechnická knihovna
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2012-02-07, naposledy upraven 2023-03-20.


Plný text:
idr-250_1 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]
Prezentace:
idr-250_2 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]