idr-252
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z cesty na seminář ELAG 2003
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Ve dnech 3. až 5. dubna se konal 27. seminář o knihovních systémech pořádaný Evropskou skupinou pro automatizaci knihoven známou pod jménem ELAG . Tento seminář považuji za vynikající přehled o tom, co se děje v této oblasti v Evropě s velmi slušnou informací o vývoji ve "zbytku světa". Díky dávnému pozvání kolegů z norského BIBSYSu jsem byl na prvním svém ELAGu v roce 1992 a od té doby jsem vynechal jen jediný. Jako obvykle jsem se i letos zúčastnil jednání Výboru, na kterém se dolaďují detaily právě začínajícího semináře ELAG a připravuje program příštího (viz poznámku v samém závěru článku).
Keyword(s): digitální knihovny; ELAG; Evropská knihovna; Evropská skupina pro automatizaci knihoven; FRBR; knihovnickoinformační systémy automatizované; knihovny; mezinárodní spolupráce; TEL
English keyword(s): automated library and information systems; digital libraries; ELAG; European library; European Library Automation Group; FRBR; international cooperation; libraries
Host item entry: Ikaros, ISSN 1212-5075, 8
Location: http://www.ikaros.cz/zprava-z-cesty-na-seminar-elag-2003
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2012-02-07, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]