idr-252
Název: [originál] [překlad]
Zpráva z cesty na seminář ELAG 2003
Autoři: Svoboda, Martin
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: Ve dnech 3. až 5. dubna se konal 27. seminář o knihovních systémech pořádaný Evropskou skupinou pro automatizaci knihoven známou pod jménem ELAG . Tento seminář považuji za vynikající přehled o tom, co se děje v této oblasti v Evropě s velmi slušnou informací o vývoji ve "zbytku světa". Díky dávnému pozvání kolegů z norského BIBSYSu jsem byl na prvním svém ELAGu v roce 1992 a od té doby jsem vynechal jen jediný. Jako obvykle jsem se i letos zúčastnil jednání Výboru, na kterém se dolaďují detaily právě začínajícího semináře ELAG a připravuje program příštího (viz poznámku v samém závěru článku).
Klíčová slova: digitální knihovny; ELAG; Evropská knihovna; Evropská skupina pro automatizaci knihoven; FRBR; knihovnickoinformační systémy automatizované; knihovny; mezinárodní spolupráce; TEL
Anglická klíčová slova: automated library and information systems; digital libraries; ELAG; European library; European Library Automation Group; FRBR; international cooperation; libraries
Zdrojový dokument: Ikaros, ISSN 1212-5075, 8
El. umístění: http://www.ikaros.cz/zprava-z-cesty-na-seminar-elag-2003
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Autorské práce > Odborné články

 

 Záznam vytvořen dne 2012-02-07, naposledy upraven 2023-06-20.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]