idr-266
Title: [originál] [překlad]
Typologie Národního úložiště šedé literatury
Authors: Státní technická knihovna
Year: 2009
Language: cze, eng
Keyword(s): digitální knihovny; dokumenty; elektronické dokumenty; Národní úložiště šedé literatury; typologie
English keyword(s): digital libraries; documents; electronic sources; National Repository of Grey Literature; typology
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-02-21, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
Download fulltextPDF [Download] (Rešerše / information resources)
Download fulltextPDF [Download] (English version)