idr-271
Title: [originál] [překlad]
Persistentní identifikátory pro NUŠL: rozhodovací kritéria
Authors: Státní technická knihovna
Year: 2009
Language: cze, eng
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; elektronické dokumenty; Národní úložiště šedé literatury; PID; trvalý identifikátor
English keyword(s): digital libraries; digital repository; electronic sources; National Repository of Grey Literature; persistent identifier; PID
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-02-21, last modified 2020-07-11