idr-284
Title: [originál] [překlad]
Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury
Authors: Polčák, Radim; Šavelka, Jaromír
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta
Keyword(s): digitální dokument; digitální knihovny; digitální repozitář; elektronické dokumenty; Národní úložiště šedé literatury; právní analýza; právní doktríny; vysokoškolské práce; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; digital document; digital libraries; digital repository; electronic sources; grey literature; jurisprudence; legal analysis; National Repository of Grey Literature
Note: Předmětem tohoto stanoviska je nezávislá doktrinální právní analýza právních vztahů vznikajících v procesu digitálního zpracování tzv. šedé literatury a kvalifikačních prací v databázi zadavatele.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-03-02, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]