idr-298
Title: [originál] [překlad]
Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR
Authors: Žižková, Štěpánka
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Příspěvek posluchačům stručně připomene, co jsou EIZ a přiblíží způsoby jejich zpřístupňování. Dále bude objasněn pojem konsorcia, jejich princip, funkce a modely zahraničních konsorcií spolu s příklady. Podrobněji se autorka zaměří na konsorcia v České republice a zevrubně probere jednotlivé programy podpory EIZ VaVal u nás. V poslední řadě nastíní návrhy budoucího postupu, které budou realizovány v rámci projektu Efektivní informační služby NTK.
Keyword(s): EFI; elektronické informační zdroje; elektronické zdroje; INFOZ; knihovny; konsorcium; licence
English keyword(s): consortium; electronic resources; electronic sources; INFOZ; libraries; licences
Project no.: CZ.1.04/4.1.00/59.00019
Conference/Event: 0. konference Efektivní informační služby NTK, Praha (CZ), 2012-03-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-03-27, last modified 2023-06-20


Videozáznam:
idr-298_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-298_1 - Download fulltextPDF [Download]