idr-299
Title: [originál] [překlad]
Právní aspekty knihovních služeb
Authors: Šavelka, Jaromír
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Příspěvek bude zaměřen na představení jádra autorskoprávní regulace dopadající na oblast poskytování knihovních služeb. Zvláštní pozornost přitom bude věnována specifickým ustanovením dopadajícím do této oblasti - knihovní licence, rozmnoženina pro osobní potřebu a knihovní databáze. Příspěvek je určen především pracovníkům veřejných knihoven, které do předmětné problematiky uvádí, a formou vhodně zvolených případů demonstruje, jakým způsobem přistoupit k situacím, s nimiž se v souvislosti se svojí prací mohou setkávat.
Keyword(s): citace; copyright; databáze; EFI; informační služby; knihovny; knihovní licence
English keyword(s): citations; copyright; database systems; information services; libraries; library licences
Conference/Event: 0. konference Efektivní informační služby NTK, Praha (CZ), 2012-03-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-03-27, last modified 2022-12-16


Videozáznam:
idr-299_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-299_1 - Download fulltextPDF [Download]