idr-312
Title: [originál] [překlad]
Rozsahy a umístění fondu ve volném výběru
Authors: Kistanová, Marta
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): klasifikace; knihovní fondy; Národní technická knihovna; volný výběr
English keyword(s): classification; library collections; Library of Congress Classification; National technical library; open access collection; open shelves
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Subject control
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-04-03, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]