idr-336
Title: [originál] [překlad]
Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition
Authors: Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Masarykova univerzita
Keyword(s): bibliografická data; katalog; katalogy; knihovny; licence; licence ; licence Creative Commons; metadata; Národní technická knihovna; právní analýza
English keyword(s): bibliographic data; catalogue; catalogues; legal analysis; libraries; licence; licence Creative Commons; licences; metadata; National technical library; Open Data; Open Definition
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Projects and activities > ISSN
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-04-17, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]