idr-337
Název: [originál] [překlad]
Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů
Autoři: Janík, Marek
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 23. 2. 2012 v rámci svých aktivit odborný seminář pod názvem „Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů“, určený pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání informací, zejména těch normativních. Program byl zaměřen na získání přehledu o informačních zdrojích, v nichž lze bezplatně hledat normy, standardy či jiné podobně specifické odborné informace. Účastníci zde získali přehled o tom, jakými cestami se lze dostat k záznamům či plným textům dokumentů. Účast na semináři byla bezplatná a sloužila k načerpání nových podnětů. Získané zkušenosti budou využity v rešeršní, referenční a konzultační činnosti i ve vzdělávacích projektech NTK.
Klíčová slova: cestovní zpráva; normy ; seminář; standardy; technické normy
Anglická klíčová slova: business report; standards; technical standards; workshop
Konference/Akce: Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů, Brno (CZ), 2012-02-23
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-04-17, naposledy upraven 2023-04-06.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]