idr-337
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů
Authors: Janík, Marek
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 23. 2. 2012 v rámci svých aktivit odborný seminář pod názvem „Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů“, určený pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání informací, zejména těch normativních. Program byl zaměřen na získání přehledu o informačních zdrojích, v nichž lze bezplatně hledat normy, standardy či jiné podobně specifické odborné informace. Účastníci zde získali přehled o tom, jakými cestami se lze dostat k záznamům či plným textům dokumentů. Účast na semináři byla bezplatná a sloužila k načerpání nových podnětů. Získané zkušenosti budou využity v rešeršní, referenční a konzultační činnosti i ve vzdělávacích projektech NTK.
Keyword(s): cestovní zpráva; normy ; seminář; standardy; technické normy
English keyword(s): business report; standards; technical standards; workshop
Conference/Event: Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů, Brno (CZ), 2012-02-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-04-17, last modified 2023-08-10


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]