idr-357
Title: [originál] [překlad]
Manuál k lokální instalaci CDS Invenia a rámci spolupráce s Národním úložištěm šedé literatury (NUŠL) Národní technické knihovny (NTK)
Authors: Frantíková, Bohdana
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): CDS Invenio; digitální knihovny; lokální instalace; Národní úložiště šedé literatury; software
English keyword(s): CDS Invenio; digital libraries; local installation; National Repository of Grey Literature; software
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-04-20, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]