idr-446
Title: [originál] [překlad]
Library of Congress Classification pro Národní technickou knihovnu
Authors: Římanová, Radka
Year: 2008
Language: cze
Keyword(s): klasifikace; LCC; Library of Congress Classification; NTK; Národní technická knihovna; volný výběr; věcný popis
English keyword(s): classification; LCC; Library of Congress Classification; National Technical Library; NTL; open shelves; subject description
Conference/Event: Knihovny současnosti 2008, Seč u Chrudimi (CZ), 2008-09-16 / 2008-09-18
Host item entry: Knihovny současnosti 2008. Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18. září 2008 v Seči u Chrudimi, ISBN 978-80-86249-49-0­, 2008
Location: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2008-3-214.pdf
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Subject control
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-07-20, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]