idr-463
Title: [originál] [překlad]
Zahájení konference a uvítání účastníků konference KRE 12
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací; konference; KRE; Národní technická knihovna
English keyword(s): Effective evaluation and financing system for research, development and innovation; KRE; National Technical Library; scientific meetings
Conference/Event: KRE 12: Knowledge, Research, Education, Praha (CZ), 2012-10-04 / 2012-10-05
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Knowledge-Research-Education
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-10-12, last modified 2023-03-20


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]