idr-557
Title: Measuring Science and Research Performance Centre for Science and Technology Studies
Authors: Szarzec, Jakub
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Účelem zahraniční cesty byla účast na kurzu s názvem Measuring Science and Research Performance. Kurz byl organizován jako pěti denní cyklus přednášek a cvičení. Konal se 24. – 28. 12. 2012 a pořádá ho dvakrát do roka Centre for Science and Technology studies, Leiden Univerzity. Obsahem bylo osvětlení základů týkající se oborů bibliometrie a scientometrie. Účastník pak získal poznatky a zkušenosti z oblasti oboru hodnocení vědecké práce a výzkumu.
Keyword(s): bibliometrie; evaluace; hodnocení vědy; kurz; scientometrie; výzkum
English keyword(s): bibliometrics; course; evaluation; research; scientific measuring; scientometrics
Conference/Event: Measuring Science and Research Performance, Leiden (NL), 2012-09-24 / 2012-09-28
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Research evaluation
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2013-01-16, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]