idr-562
Title: [originál] [překlad]
Právní analýza: Národní technická knihovna a poskytování rešeršních služeb
Authors: Šavelka, Jaromír
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): autorské právo; Národní technická knihovna; právní analýza; řešeršní služby
English keyword(s): copyright; legal analysis; National Technical Library; retrieval services
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2013-02-08, last modified 2023-06-20


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]