idr-651
Title: [originál] [překlad]
Automatizace procesů správy a možnosti integrace Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně
Authors: Škuta, Ctibor
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): automatická indexace; knihovní fondy; MARC21; Národní technická knihovna; Národní úložiště šedé literatury; Polytematický strukturovaný heslář; programování; selekční jazyky; SKOS; vysokoškolské práce
English keyword(s): academic theses; automatic indexing; information retrieval languages; library collections; MARC21; National Library of Technology; National Repository of Grey Literature; Polythematic Structured Subject Heading System; programming; SKOS
Conference/Event: ,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Polythematic Structured Subject Headings System
Academic theses (ETDs) > Master’s thesis

 

 Record created 2013-08-13, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]