idr-713
Title: Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu: Shrnutí řešení projektu, identifikační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.000
Authors: Římanová, Radka
Year: 2013
Language: cze
Keyword(s): Di-XL; Efektivní informační služby NTK; EFI; informační gramotnost; informační infrastruktura; jednotná nákup EIZ; knihovny; projekty; veřejná správa; vědecká setkání; školení zaměstnanců v NTK
English keyword(s): effective information services of NTL; information infrastructure; information literacy; libraries; projects; public administration; scientific meetings
Project no.: CZ.1.04/4.1.00/59.00019
Conference/Event: Systém sledování kvality služeb knihovny , Praha (CZ), 2013-12-13
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-01-16, last modified 2023-06-20


Videozáznam:
idr-713_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-713_1 - Download fulltextPDF [Download]