idr-719
Title: [originál] [překlad]
Indexace fondů Státní technické knihovny pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně
Authors: Kožuchová, Kristýna
Year: 2009
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): indexace; klasifikace; organizace informačních fondů; organizace knihovního fondu; reidexace; stavění dokumentů; stavění knihovního fondu; Třídění Kongresové knihovny; volný výběr
English keyword(s): classification; documents arrangement; indexing; information files organisation; Library of Congress Classification; open shelves; organization of the library collection; reindexing; shelving
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Subject control
Academic theses (ETDs) > Bachelors thesis

 

 Record created 2014-02-19, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]