idr-725
Title: [originál] [překlad]
Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Authors: Skolková, Linda
Year: 2007
Language: cze
Keyword(s): Polytematický strukturovaný heslář; selekční jazyky deskriptorové; věcný popis
English keyword(s): descriptor information retrieval languages; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; subject description
Note: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v květnu 2007: SKOLKOVÁ, Linda. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System). Praha, 2007. iv, 172 s., 27 s. příl. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Nič, PhD. K dispozici také na World Wide Web: <http://www.skolkova.net/diplomka/SKOLKOVA_Linda_DP_PSH.pdf>.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Polythematic Structured Subject Headings System
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2014-04-02, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]