idr-761
Title: [originál] [překlad]
Informace o projektu SCOAP3
Authors: Dostál, Ondřej
Year: 2014
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): mezinárodní spolupráce; NTK; Národní technická knihovna; otevřený přístup; vědecká komunikace
English keyword(s): international cooperation; National Library of Technology; open access; science communication
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2014-09-03, last modified 2023-06-09


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]