idr-764
Title: [originál] [překlad]
České Memorandum o podpoře SCOAP3
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): konsorcium; mezinárodní spolupráce; otevřený přístup; projekty; SCOAP3
English keyword(s): consortium; international cooperation; open access; projects
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Informative Documents > Legal Documents

 

 Record created 2014-09-03, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]