idr-78
Title: [originál] [překlad]
Digitalizace knihovního fondu NTK
Authors: Polčák, Radim
Year: 2009
Language: cze
Publisher: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Keyword(s): autorské právo; digitalizace; digitalizace informačních zdrojů; expertíza; knihovní fond; zpřístupnění
English keyword(s): access; copyright; digitization; digitization of information resources; expertise; library collection
Note: Stanovisko k právní otázce
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Digitization
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2011-08-12, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]