idr-825
Title: [originál] [překlad]
Seznámení s rozhraním Virtuální polytechnické knihovny (VPK)
Authors: Chára, Luboš
Year: 2014
Language: cze
Keyword(s): elektronické zdroje; meziknihovní výpůjční služby; Virtuální polytechnická knihovna; VPK; výpůjční služby
English keyword(s): circulation services; electronic sources; interlibrary circulation services; Virtual Polytechnical Library
Conference/Event: ,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Promotional Materials > Help

 

 Record created 2014-11-10, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]