idr-829
Název: Ebooks 2014 - Beyond the Ebook
Autoři: Kolátor, Jan
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: Konference Ebooks 2014 - Beyond the Ebook se odehrávala v Roberts G06 Sir Ambrose Fleming Lecture Theatre na University College London a to 08. 07. 2014 . Za NTK byl přítomen Jan Kolátor, který se problematikou elektronických knih a jejich půjčování v NTK zabývá. Poznatky anglických vysokých škol jsou sice odlišné množstvím prostředků , které vynakládají v této oblasti, ale jejich zkušenosti s kolaborativním nákupem elektronických knih, publikováním v knihovnách a chováním vysokých škol a jejich knihoven na sociálních sítích jsou aplikovatelné i v prostředí CHemTK.
Klíčová slova: elektronické knihy; vědecká komunikace; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: electronic books; science communication; scientific meetings
Konference/Akce: Ebooks 2014 - Beyond the Ebook, Londýn (UK), 2014-05-08
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2014-11-14, naposledy upraven 2020-07-11.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]