idr-850
Title: [originál] [překlad]
Cena Knihovna roku 2010 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
Authors: Ministerstvo kultury ČR
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): informační služby; knihovny
English keyword(s): information services; libraries
Conference/Event: ,
Note: Cenu Knihovna roku 2010 vypisovanou Ministerstvem kultury získal v roce 2010 ředitel NTK Martin Svoboda za "realizaci výjimečného projektu Národní technické knihovny, který si vyžádal mimořádné odborné a osobnostní kvality".
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Projects and activities > Library services and collections
Promotional Materials > Awards

 

 Record created 2014-11-28, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]