idr-878
Title: Conference on the new Methodology for R&D Evaluation
Authors: Szarzec, Jakub
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Předmětem této cestovní zprávy je účast na konferenci s názvem „Conference on the new Methodology for R&D Evaluation“, která se konala 7. 1. 2015 v Congress Centre Pardubice. Akce probíhala v rámci IPN projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“. Hlavním bodem programu celé konference bylo vystoupení zástupců britské společnosti Technopolis Group a subdodavatelů veřejné zakázky, kteří návrh metodiky pro projekt zpracovávají. Cílem setkání bylo podrobné představení výsledků projektu IPN Metodika a seznámení se s pracovní verzí nové metodiky institucionálního hodnocení.
Keyword(s): hodnocení vědy; výzkum; věda; vědeckotechnická politika; vědecká komunikace; vědecké instituce
English keyword(s): R&D Evaluation; research; science; science communication; scientific and technical politics; scientific institutions
Conference/Event: Conference on the new Methodology for R&D Evaluation, Pardubice (CZ), 2015-01-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Research evaluation
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-01-26, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]