idr-878
Název: Cestovní zpráva - Conference on the new Methodology for R&D Evaluation
Autoři: Szarzec, Jakub
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Předmětem této cestovní zprávy je účast na konferenci s názvem „Conference on the new Methodology for R&D Evaluation“, která se konala 7. 1. 2015 v Congress Centre Pardubice. Akce probíhala v rámci IPN projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“. Hlavním bodem programu celé konference bylo vystoupení zástupců britské společnosti Technopolis Group a subdodavatelů veřejné zakázky, kteří návrh metodiky pro projekt zpracovávají. Cílem setkání bylo podrobné představení výsledků projektu IPN Metodika a seznámení se s pracovní verzí nové metodiky institucionálního hodnocení.
Klíčová slova: hodnocení vědy; výzkum; věda; vědeckotechnická politika; vědecká komunikace; vědecké instituce
Anglická klíčová slova: R&D Evaluation; research; science; science communication; scientific and technical politics; scientific institutions
Konference/Akce: Conference on the new Methodology for R&D Evaluation, Pardubice (CZ), 2015-01-07
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Hodnocení vědy
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2015-01-26, naposledy upraven 2023-08-10.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]