idr-880
Title: Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries
Authors: Görögh, Edith; Kędzierska, Edyta; Kavalchuk, Natalia; Stepniak, Jolanta; Dzivak, Jozef; Kožuch, Andrej; Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Year: 2015
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): otevřený přístup; přidružené publikace; výzkumná data; vědeckotechnická politika; vědecká komunikace
English keyword(s): enhanced publication; open access; research data; science communication; scientific and technical politics
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Author works > Monographs

 

 Record created 2015-02-16, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]