idr-883
Title: [originál] [překlad]
Využití bibliografických dat a jejich vizualizace pomocí bibliometrických metod
Authors: Szarzec, Jakub
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): bibliometrie; citační analýza; scientometrie
English keyword(s): bibliometrics; citation analysis; scientometrics
Conference/Event: Kurz Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi, Praha (CZ), 2015-03-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Research evaluation
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-03-13, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]