idr-912
Title: [originál] [překlad]
Citace a citační SW: úvod do citování
Authors: Krčál, Martin
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): bibliografie; citace; informační gramotnost; informační prameny
English keyword(s): bibliography; information literacy; information sources; references
Conference/Event: CitacePro workshop, Praha (CZ), 2015-09-08
Note: Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-09-08, last modified 2023-03-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]