idr-948
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z 8. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
Authors: Vyčítalová, Hana
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Národní technická knihovna uspořádala 21. října 2015 osmý ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Konference se konala v Ballingově sále v Národní technické knihovně. I letos byla konference zaměřena na aktuální témata zahrnující šedou literaturu a způsoby jejího zpřístupňování, propojování šedé literatury s publikovanými výstupy z výzkumu a výzkumnými daty, provoz digitálních repozitářů a právní problematiku spojenou s předchozími tématy. Jednalo se o mezinárodní odbornou akci, které se zúčastnili hosté z Německa, Rakouska, Polska, Francie a Slovenska.
Keyword(s): autorské právo; digitální knihovny; otevřený přístup; volné licence; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): copyright; digital libraries; free licences; grey literature; open access; research data; scientific meetings
Conference/Event: ,
Note: The Conference on Grey Literature and Repositories is held once a year. It provides information about the grey literature in the Czech Republic as well as shows some examples of good practise from abroad. It also provides information about related topics - digital repositories, legal issues or research results.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2015-11-04, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]