idr-965
Title: [originál] [překlad]
Odborný seminář Informačního systému EviNor
Authors: Janík, Marek
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Dne 12. 11. 2015 se v prostorách společnosti Normservis s.r.o v Hamrech nad Sázavou konal Odborný seminář informačního systému EviNor. Účastníkům byly mimo vyhledávání v databázi představeny i další funkce tohoto systému. Dále byly zmíněna tvorba nové aplikace, ale i další systémy, které tato společnost vyvíjí, které jsou určeny pro evidenci zákonů, literatury a materiálů. Rovněž byly podrobně nastíněny i další procesy ve společnosti, které souvisejí s celým procesem technické normalizace. Získané informace a kontakty v budoucnu využijeme při poskytování osobních konzultací na téma technických norem a standardů a při akviziční činnosti NTK.
Keyword(s): databázové systémy; elektronické zdroje; EviNor; technické normy
English keyword(s): database systems; electronic sources; EviNor; technical standards
Conference/Event: Odborný seminář Informačního systému EviNor , Hamry nad Sázavou (CZ), 2015-11-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-11-24, last modified 2023-06-09


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]