idr-967
Title: [originál] [překlad]
EBSCO Discovery Service 2015
Authors: Luprich, Jan
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; discovery systémy; informační prameny; katalogy; knihovnickoinformační systémy automatizované
English keyword(s): automated library and information systems; automated library systems; catalogues; discovery systems; information sources
Conference/Event: Discovery a linkovací technologie, Praha (CZ), 2015-11-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-25, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]