idr-982
Title: [originál] [překlad]
VPK: současný rozvoj a příprava pro CPK
Authors: Hvězdová, Lenka; Ouzká, Marcela
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): Centrální portál knihoven; CPK; informační služby; katalogy; Virtuální polytechnická knihovna
English keyword(s): catalogues; Central Portal of Czech Libraries; information services; Virtual Polytechnical Library
Project no.: CZ.1.04/4.1.00/59.00019
Conference/Event: EFI 2015, Praha (CZ), 2015-11-20
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-12-09, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]