Osoba:
Kolátor, Jan

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Kolátor
Křestní jméno
Jan
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 30
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Systems Seminar Tel Aviv
  (2009) Kolátor, Jan
 • PublikaceOtevřený přístup
  eKnihy v NTK - 2013
  (2013-11-18) Kolátor, Jan
  Shrnutí projektu e-knihy v Národní techniické knihovně za rok 2013.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - IGeLU 2022
  (2022) Kolátor, Jan; Kybal, Martin; Pokorný, Jan
  Konference IGELU slouží k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů z knihoven provozujících nástroje od společnosti Ex Libris s jejími zástupci a k předávání informací o nových nástrojích a probíhajícím vývoji. Dále slouží k výměně znalostí a zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří často ve svých knihovnách řeší obdobné problémy. Nosným tématem tohoto ročníku byly nástroje na podporu akademických činností knihoven.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - ELAG 2022
  (2022) Kolátor, Jan
  Konference ELAG slouží k setkání lidí věnujících se automatizaci a vývoji v prostředí paměťových institucí. Prioritní je zde zaměření na OpenSource a využití sdílených nástrojů. Letošní ročník byl výrazně zaměřen na práci se sdílenými nástroji, participaci na jejich vývoji, práci s Open Daty a výsledky digitalizačního procesu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - SUAleph 2023
  (2023-04) Kolátor, Jan; Kybal, Martin
  SUAleph slouží k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů z knihoven provozujících nástroje od společnosti Ex Libris. Dochází zde k výměně znalostí a zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří ve svých knihovnách často řeší obdobné problémy. Nosným tématem této akce byl projekt CARDS.
 • PublikaceOtevřený přístup
  eKnihy v NTK - 2014
  (2014) Kolátor, Jan
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - IGeLU 2011 a Systémový seminář 2011
  (2011) Kolátor, Jan; Janíček, Milan
  Konfrerence IGeLU je konferencí pořádanou každoročně mezinárodním sdružením uživatelů ExLibris. Důležitým úkolem tohoto sdružení je vytvoření komunikace mezi institucemi používajícími knihovní systémy firmy ExLibris a následně možnost ovlivnit společným tlakem na výrobce další vývoj, ale i směřování těchto systémů. Letošní konference byla pořádána Univerzitou v Haifě (Izrael). Ke konferenci byl letos poprvé připojen i systémový seminář ExLibris - akce organizovaná firmou samotnou, která je určená pro objasnění principů fungování systémů a popis správných postupů při jejich správě. Výhodou systémového semináře je možnost setkat se osobně s vývojářským a podpůrným týmem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
  (2016) Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
  V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
 • PublikaceOmezený přístup
  Školení zaměstnanců - GDPR
  (2018-05-15) Kolátor, Jan
  Interní školení zaměstnanců které je součástí přípravy NTK na GDPR.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpárva - Igelu 2017
  (2017) Kolátor, Jan; Pokorný, Jan
  Na konferenci a následném dni vývojářů byly prezentovány poslední novinky v produktech ExLibris. Letošní ročník byl zaměřen na prezentaci jak řešení původně firmy ExLibris, tak ProQuest a její softwarové divize. Byl vidět výrazný posun v zaměření na cloudové řešení, které staví knihovny do pozice uživatele SaaS. Také bylo z prezentací jasné, že spojování znalostních bází stále ještě neproběhlo. Zatím se průběžně řeší formální struktura metadat. Dále se mění prodejní struktury sítě ExLibris, byly opuštěny zastoupení v každém státě a zaměřují se na centralizaci supportu a poskytování vzdálené podpory. Pro NTK bylo také zásadní prezentování vývoje Alephu do dalších verzí a podpora jeho servisu, dodavatel zaručuje garanci fungování s vyššími verzemi Oracle a RedHat.