Osoba:
Pavelová, Alena

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Pavelová
Křestní jméno
Alena
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 10
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - European Summer School for Scientometrics (ESSS)
  (2012-08) Pavelová, Alena
  Konference ESSS nabízí základní vzdělávání týkající se hlavních aspektů kvantitativní analýzy vědy a techniky. Je to jakýsi vstupní kurz do této problematiky. Určena je zejména pro politiky, vědce, hodnotitele kvality výzkumu, informační pracovníky a knihovníky. ESSS se skládá z přípravného kurzu a konference. Naše účast na této akci byla klíčová pro úkol PHÚ E.2 Vytváření analytických výstupů výkonů české vědy z citačních databází ve fondu NTK pro MŠMT. Zřizovatelem jsme byli pověřeni účastí na projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. K tomu je potřeba proškolit pověřené zaměstnance v nejnovějších poznatcích oboru scientometrie, což bylo očekávaným cíle cesty.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Poslání NTK v oblasti bibliometrické podpory a služeb
  (2013-12-11) Pavelová, Alena
 • PublikaceOtevřený přístup
  Reimagining academic library user experience: Using mystery shopping to inform service decisionmaking at the Czech National Library of Technology
  (2016-05-25) Orlová, Jana; Pavelová, Alena
  This paper describes how the Czech National Library of Technology (NTK) performed mystery shopping (MS), a technique borrowed from the commercial services sector, as a tool for informing its service decisions and offerings, both virtual and in-person. The methodologies used for two rounds of MS, one in 2014 and another in 2015, are described, and findings and interpretation of feedback in relation to actual NTK service modifications are presented.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Konference Kniha ve 21. století
  (2012-02) Pavelová, Alena
  9. ročník konference Kniha ve 21. století, kterou pořádá Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SLU a Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP10 – Moravskoslezský a Olomoucký kraj, se v letošním roce konal na téma „Budoucnost knihoven – trendy a směry.“ Konference byla rozdělena do několika bloků. Největším přínosem pro NTK byl především blok Metamorfóza knihy, ve kterém byly sdíleny zkušenosti s nákupem a zpřístupňováním e-knih v knihovnách. NTK momentálně aktivně řeší tuto problematiku a podílí se na vytvoření platformy pro půjčování e-knih v národním měřítku.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Vyhodnocení mystery shoppingového průzkumu Národní technické knihovny 2015
  (2016) Pavelová, Alena; Orlová, Jana; Chodounská, Alena; Jindráková, Edita; Kiknavelidze, Sandro; Hrabovská, Tereza
  V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání dat k evaluaci a rozvoji poskytovaných služeb. První testování knihovny proběhlo v roce 2014 a poskytlo teoretický i praktický základ pro přípravu průzkumu v roce 2015. Díky výsledkům z předešlého roku jsme mohli porovnat, zda došlo k úspěšnému zavedení doporučení z prvního mystery shoppingu. V roce 2015 bylo hodnocení více zaměřeno na samotné služby (otázky byly velmi specifické a šly více do hloubky oproti roku 2014). Vzhledem k tomu nebylo zcela možné srovnání všech výsledků z roku 2015 s rokem 2014. I v tomto roce byla na základě výstupů připravena SWOT analýza a sepsán soubor doporučení, který byl předán odpovědným oddělením. Z průzkumu vzešla také řada metodologických doporučení pro příští roky.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
  (2012-11) Pavelová, Alena; Hornová, Magdalena
  Účast na tomto setkání byla nezbytná pro zahájení projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results. Jednalo se o tzv. kick off meeting. Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké Action Synergy v Athénách. Na setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky rozpočtu projektu. Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního vzdělávání a vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění výsledků LLP (lifelong learning programs) a organizací LLP. Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního vzdělávání. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Druhé setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
  (2013-05-20) Pavelová, Alena; Dvořáková, Drahomíra
  Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové, prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle dalšího z účastníků projektu. Na setkání byly pro jednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu pro šíření a využití v ýsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di - Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků LLP. Tento model následně bude př edstaven knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Legislativní rámec rešerší: představení právního výkladu
  (2012-03-14) Pavelová, Alena
 • PublikaceOtevřený přístup
  National Technical Library, P7
  (2012-11) Pavelová, Alena
 • PublikaceOtevřený přístup
  Referenční služby NTK
  (2011) Pavelová, Alena