Osoba:
Chára, Luboš

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Chára
Křestní jméno
Luboš
ORCID iD
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 13
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - ELPUB 2016
  (2016) Chára, Luboš; Hvězdová, Lenka
  Mezinárodní konference ELPUB se zaměřuje na elektronické publikování vědeckých dat, ročník 2016 byl zaměřen zejména na tvorbu a správu repozitářů, Open Access a administraci metadat. Pro NTK je důležité sledovat tyto mezinárodní trendy, zejména z toho důvodu že v ČR poskytuje služby a spravuje systémy úzce propojené s akademickým prostředím. Z celé konference je patrný jeden hlavní postřeh: akademická obec není spokojená se současným stavem a procesem publikování odborných textů. Aktuálně se nastavují standardy pro elektronické publikování. Většina akademických pracovníků má zájem o volné předávání informací napříč odbornou obcí a tudíž vznikají lokální repozitáře a webové služby ve stylu open access. Pro knihovnu to může znamenat příležitost v podobě poptávky pro službě tvorby a správy patřičných metadat, zároveň však také hrozbu, že tato lokální metedata budou utopena v záplavě dalších webových služeb potažmo celého internetu.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách : odborný seminář
  (2011-04) Chára, Luboš
  Účelem služební cesty do Hradce Králové, byla pasivní účast NTK na odborném semináři, který byl zaměřen na problematiku Informačního vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách. Seminář pořádalo již třetím rokem Sdružení knihoven České republiky. Účast na tomto semináři přinesla zejména podněty a inspiraci pro NTK, směrem k odborné veřejnosti se jednalo o signál, že NTK má zájem se problematiky informačního vzdělávaní uživatelů účastnit.
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
  (2011) Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
  Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny
  (2015) Chára, Luboš
 • PublikaceOtevřený přístup
  Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávaní dokumentů včetně MVS: ZÍSKEJ
  (2017-09-10) Chára, Luboš
  Spuštěním portálu Knihovny.cz, který centralizuje fondy českých knihoven, se také zvýšila poptávka z řad odborné veřejnosti knihovníků na návazné služby. Od počátku projektu Centrálního portálu knihoven se počítalo se službou dodávání dokumentů, kterou poskytne Národní technická knihovna. Logickým výsledkem je tedy centralizovaná platforma, která bude s portálem Knihovny.cz sdílet potřebná data, což jí ve výsledku umožní nabídnout službu dodávaní dokumentů včetně MVS. Ambicí připravované platformy je zjednodušit a zatraktivnit přístup čtenářů k fondům knihoven v prostředí internetu, a poskytnout knihovnám přehledný nástroj pro agendu služeb v rámci dodávání dokumentů. Nezbytnou součástí příprav i provozu systému bude aktivní přístup knihoven zejména k parametrizaci služeb. Následující příspěvek chápeme nejen jako možnost informovat o aktuálním stavu příprav nové platformy, ale i jako zahájení vzájemné diskuze a spolupráce napříč odbornou veřejností v knihovnách.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Virtuální polytechnická knihovna VPK
  (2014) Chára, Luboš
  Prezentace ze semináře konaného Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Správa elektronických informačních zdrojů v NTK
  (2015) Chára, Luboš; Levová, Iveta
 • PublikaceOtevřený přístup
  Statistiky vyhledávání v knihovnách a co z nich vyčíst
  (2015) Chára, Luboš; Levová, Iveta