Publikace:
Cestovní zpráva - Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách : odborný seminář

Datum
2011-04
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Účelem služební cesty do Hradce Králové, byla pasivní účast NTK na odborném semináři, který byl zaměřen na problematiku Informačního vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách. Seminář pořádalo již třetím rokem Sdružení knihoven České republiky. Účast na tomto semináři přinesla zejména podněty a inspiraci pro NTK, směrem k odborné veřejnosti se jednalo o signál, že NTK má zájem se problematiky informačního vzdělávaní uživatelů účastnit.

Popis
Klíčová slova
informační gramotnost, informační vzdělávání, uživatelé, veřejné knihovny, Information literacy, Informaton education, Users, Public libraries
Citace