Osoba:
Janík, Marek

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Janík
Křestní jméno
Marek
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 7 z 7
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Volně přístupné databáze patentů USA
  (2011-07) Dvořáková, Drahomíra; Janík, Marek
  Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 29. 6. 2011 v rámci svých aktivit odborný seminář Volně přístupné databáze patentů USA určený informačním pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání patentů aj. průmyslových vzorů. Program byl zaměřen na získání přehledu o databázích, v nichž lze bezplatně hledat patentové dokumenty USA. Účastníci zde získali informace o tom, jakými cestami se lze dostat k plným textům amerických patentů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Kreativní techniky informačního vzdělávání: pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol
  (2013-12-12) Janík, Marek
  Členové Odborné komise IVIG při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Univerzity Pardubice pořádali dne 21. 11. 2013 v rámci svých aktivit pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol, pod názvem „Kreativní techniky informačního vzdělávání“. Program byl zaměřen zejména na seznámení se s jednotlivými technikami a jejich aktivním procvičování. Účastníci workshopu tak získali přehled o tom, jakým způsobem a kterou metodu použít ve vyučovacích hodinách či kurzech informačního vzdělávání, které sami pořádají nebo také k osobnímu prospěchu mimo pracovní pole. Účast na semináři byla zpoplatněna pro nečleny AKVŠ částkou 100 Kč. Nabyté zkušenosti budou využity ve vzdělávacích projektech NTK.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů
  (2012-04-04) Janík, Marek
  Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 23. 2. 2012 v rámci svých aktivit odborný seminář pod názvem „Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů“, určený pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání informací, zejména těch normativních. Program byl zaměřen na získání přehledu o informačních zdrojích, v nichž lze bezplatně hledat normy, standardy či jiné podobně specifické odborné informace. Účastníci zde získali přehled o tom, jakými cestami se lze dostat k záznamům či plným textům dokumentů. Účast na semináři byla bezplatná a sloužila k načerpání nových podnětů. Získané zkušenosti budou využity v rešeršní, referenční a konzultační činnosti i ve vzdělávacích projektech NTK.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Odborný seminář Informačního systému EviNor
  (2015) Janík, Marek
  Dne 12. 11. 2015 se v prostorách společnosti Normservis s.r.o v Hamrech nad Sázavou konal Odborný seminář informačního systému EviNor. Účastníkům byly mimo vyhledávání v databázi představeny i další funkce tohoto systému. Dále byly zmíněna tvorba nové aplikace, ale i další systémy, které tato společnost vyvíjí, které jsou určeny pro evidenci zákonů, literatury a materiálů. Rovněž byly podrobně nastíněny i další procesy ve společnosti, které souvisejí s celým procesem technické normalizace. Získané informace a kontakty v budoucnu využijeme při poskytování osobních konzultací na téma technických norem a standardů a při akviziční činnosti NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Využití Oborové brány TECH: 1.1.2013 - 31.12.2013
  (2014) Hvězdová, Lenka; Janík, Marek
 • PublikaceOtevřený přístup
  Využití Oborové brány TECH: 1.1.2011 - 31.12.2011
  (2012) Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
 • PublikaceOtevřený přístup
  Využití Oborové brány TECH: 1.1.2012 - 31.12.2012
  (2013) Janík, Marek; Hvězdová, Lenka